Kancelaria notarialna – notariusz Iwona Kalczyńska-Pokora

Notariusz Iwona Kalczyńska-Pokora, jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz Iwona Kalczyńska-Pokora prowadzi kancelarię notarialną od 2000 roku.
Kancelaria usytuowana jest w Świeciu przy ulica Kopernika 5 lokal numer 2. Budynek, w którym znajduje się kancelaria, położony jest w centrum Świecia, róg ulicy Sybiraków (dawna 10 Lutego) i ulicy Kopernika.

 

 

 

 

Posiadana wiedza notariusza gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Poprzez kontakt telefoniczny z kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów oraz poznać koszty - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii – w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź musi wymagać tego charakter czynności.